Организация на учебния ден

                                          Учебна 2020/2021г.
 

I-IV клас

V-VII

I час

8.00-8.40

8.20 – 9.05

междучасие

8.40-8.50

9.05 – 9.15

II час

8.50-9.30

9.15 – 10.00

междучасие

9.30-9.50

10.00 – 10.20

III час

9.50-10.30

10.20 – 11.05

междучасие

10.30-10.40

11.05 – 11.15

IV час

10.40-11.20

11.15 – 12.00

междучасие

11.20-11.30

12.00 – 12.05

V час

11.30-12.10

12.05 – 12.50

междучасие

12.10-12.20

12.50 – 12.55

VI час

12.20-13.00

12.55 – 13.40

междучасие

13.40 – 13.45

VII час

13.45 – 14.30

         ** Седмично разписание на часовете ЦДО – Сборна група I-IV клас 

Дейност

Сборна група I-IV клас

Oбяд по график и организиран отдих и физическа активност

12.30 – 13.05

Занимания по интереси

13.20 – 13.55

Самоподготовка

14.10 – 14.45

Самоподготовка

15.05 – 15.40

Занимания по интереси

15.55 – 16.30

Организиран отдих и физическа активност и изпращане на учениците

16.55 – 17.30

 

Учебните часове  са с продължителност , съгласно чл.7, ал. 1 и ал.8 от Наредба 10/1.09.2018 год. за организация на дейностите в училищното образование

Седмично разписание на часовете ЦДО – Сборна група I-IV клас – учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд / чл. 20, ал. 1 от Наредба 10/1.09.2018 год. за организация на дейностите в училищното образование

 

Свържете се с нас

ОУ "Отец Паисий"

с. Габра, общ. Елин Пелин, ул. Христо Ботев No 16

Тел: 0893615025

Mail: u4ili6e@abv.bgФорма за контакт