Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Имейл

Елена Алексиева Фичерова

 Директор

school@ou-gabra.com

Дарина Стефанова Чакърова

Старши учител

/начален етап/

chakarova@ou-gabra.com

Веселина Йорданова Петрунова

Старши учител

/начален етап/

petrunova@ou-gabra.com

Зинаида Стоянова Илиева

Учител по БЕЛ, История и цивилизации

ilieva@ou-gabra.com

Николета Ивайлова Райчева

Учител по Английски език, Физ. възп. и спорт

raycheva@ou-gabra.com

Виолета Георгиева Милотинова

Учител по Математика, Човекът и природата, Физика и астрономия

milotinova@ou-gabra.com

Стела Миткова Алексова

Учител в група за ЦОУД

aleksova@ou-gabra.com

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Йоанна Любомирова Лазарова

Счетоводител                           lazarova@ou-gabra.com

Емилия Борисова Стоянова

хигиенист

Георги Илиев Каменов

огняр-подръжка

Полезни връзки

 

 

Календар