Екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Имейл

Елена Алексиева Фичерова

 Директор

school@ou-gabra.com

info-2309080@edu.mon.bg

Дарина Стефанова Чакърова

Старши учител

/начален етап/

chakarova@ou-gabra.com

Веселина Йорданова Петрунова

Старши учител

/начален етап/

petrunova@ou-gabra.com

Зинаида Стоянова Илиева

Учител по БЕЛ, История и цивилизации

ilieva@ou-gabra.com

Светлана Георгиева Сярова

Учител по математика

svetlana.siarova@edu.mon.bg

Николета Ивайлова Райчева

Учител по Английски език, Физ. възп. и спорт

raycheva@ou-gabra.com

Виолета Георгиева Милотинова

Учител по  Човекът и природата, Физика и астрономия, ХООС, БЗО

milotinova@ou-gabra.com

Стела Миткова Алексова

Учител в група за ЦОУД

aleksova@ou-gabra.com

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Йоанна Любомирова Лазарова

Елена Борисова

Лекова-Лазарова

Счетоводител                          

Силвия Христова

Стоименова

хигиенист

Георги Илиев Каменов

огняр

Полезни връзки

 

 

Календар