Екип

                                       

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Имейл

Елена Алексиева Фичерова

директор

elenaficherova@abv.bg

Дарина Стефанова Чакърова

старши учител

/начален етап/

Кл. р-л I и II клас

chakarova_darina@abv.bg

Веселина Йорданова Петрунова

старши учител

/начален етап/

Кл. р-л III и IV клас

ves.petrunova@abv.bg

Зинаида Стоянова Илиева

преподавател по БЕЛ, История и цивилизации

zinailieva@abv.bg

Николета Ивайлова Райчева

преподавател по Английски език, Физ. възп. и спорт

nikoleta_raycheva@abv.bg

Виолета Георгиева Милотинова

преподавател по Математика, Човекът и природата, Физика и астрономия

violeta.milotinova@abv.bg

Силвия Георгиева Апостолова

учител в група за ЦДО

silviqapostolova93@abv.bg

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Йоанна Любомирова Лазарова

счетоводител

Емилия Борисова Стоянова

хигиенист

Георги Илиев Каменов

огняр-подръжка

Свържете се с нас

ОУ "Отец Паисий"

с. Габра, общ. Елин Пелин, ул. Христо Ботев No 16

Тел: 0893615025

Mail: u4ili6e@abv.bgФорма за контакт