Екип

                                       

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Имейл

Елена Алексиева Фичерова

директор

school@ou-gabra.com

Дарина Стефанова Чакърова

старши учител

/начален етап/

chakarova@ou-gabra.com

Веселина Йорданова Петрунова

старши учител

/начален етап/

petrunova@ou-gabra.com

Зинаида Стоянова Илиева

преподавател по БЕЛ, История и цивилизации

ilieva@ou-gabra.com

Николета Ивайлова Райчева

преподавател по Английски език, Физ. възп. и спорт

raycheva@ou-gabra.com

Виолета Георгиева Милотинова

преподавател по Математика, Човекът и природата, Физика и астрономия

milotinova@ou-gabra.com

Стела Миткова Алексова

учител в група за ЦДО

aleksova@ou-gabra.com

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Йоанна Любомирова Лазарова

Счетоводител                          lazarova@ou-gabra.com

Емилия Борисова Стоянова

хигиенист

Георги Илиев Каменов

огняр-подръжка

Полезни връзки

 

Календар