Графици

                     Консултации с ученици 

                                                               

   Преподавател

  Учебен предмет

 Ден от седмицата

      Час на         провеждане

Веселина Петрунова

Бълг.език и л-ра, Математика

      Четвъртък

13.10- 13.50

Дарина Чакърова

Бълг.език и л-ра, Математика

    Понеделник

13.10- 13.50

Зинаида Илиева

Бълг.език и л-ра

    Понеделник 

13.45- 14.45

Николета Райчева

Английски език

      Вторник

14.30-15.15

Виолета Милотинова

   Математика

       Сряда 

13.45- 14.30

Силвия Апостолова

 БЕЛ/Математика

     Четвъртък

11.30-12.10                         Консултации с родители 

!!! КОНСУЛТАЦИИТЕ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ Viber група на класа или групата

           Преподавател

Ден от седмицата

Час на провеждане 

Веселина Петрунова

          Сряда

             11.30-12.10

Дарина Чакърова

          Сряда

08.50-09.30

Николета Райчева

          Сряда

08.20-09.00

Виолета Милотинова

         Вторник

12.05-12.50

Зинаида Илиева

         Вторник

08.20-09.05

Силвия Апостолова

          Сряда

11.50-12.30

                                                     
                                                        График за класни работи I срок

                                                        График за писмени работи I срок

Свържете се с нас

ОУ "Отец Паисий"

с. Габра, общ. Елин Пелин, ул. Христо Ботев No 16

Тел: 0893615025

Mail: u4ili6e@abv.bgФорма за контакт