Графици

График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети в ОУ „Отец Паисий“ за учебната 2023/2024 год., както следва:

Преподавател

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

Веселина Петрунова

БЕЛ/Математика

ПОНЕДЕЛНИК

13.00- 13.40

Дарина Чакърова

БЕЛ/Математика

ПОНЕДЕЛНИК

13.00- 13.40

Зинаида Илиева

БЕЛ 7 клас

БЕЛ 5/6 клас

ЧЕТВЪРТЪК

ВТОРНИК

14.00- 14.40

14.10-14.40

Николета Райчева

АЕ  2-7 кл

СРЯДА

ПЕТЪК

14.00-14.40

13.15-13.50

Светлана Сярова

Математика 7 клас

Математика 5/6 кл.

ПЕТЪК

13.15-13.55

14.00-14.40

Виолета Милотинова

Природни науки

ЧЕТВЪРТЪК

14.00- 14.40

График на класни работи през II учебен срок на 2023/2024 учебна година

Клас

Български език и литература

Математика

V

21.05.2024

29.05.2024

VI

21.05.2024

31.05.2024

VII

23.05.2024

31.05.2024

График за допълнителни консултации на учителите с родители в ОУ „Отец Паисий“ за учебната 2023/2024 год., както следва:

Преподавател

Ден от седмицата

Час на провеждане

Веселина Петрунова

СРЯДА

08.50-09.30

Дарина Чакърова

СРЯДА

08.00-08.40

Николета Райчева

ВТОРНИК

09.10-09.50

Виолета Милотинова

ЧЕТВЪРТЪК

09.05-09.45

Зинаида Илиева

ЧЕТВЪРТЪК

12.30-13.10

Стела Алексова

ВТОРНИК

11.30-12.10

Светлана Сярова

ПЕТЪК

12.30-13.10

График писмени работи

Полезни връзки

 

 

Календар