Прием


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


Уважаеми родители,изберете нашето училище! 
                                                                                                                 


Това ще спести тревогите за безопасно придвижване на детето до училище. 
               
Ще Ви даде възможност за постоянен контакт с учители и ръководство.

                                                                                                                           

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
       

Целодневно обучение от I до IV клас до 17.30 ч.

Различни занимания по интереси.

                                                                                                                                          

Ние очакваме Вас и Вашите деца с доверие, 
обич и усмивка!
Те ще успеят, защото сме заедно и можем!
Вървим напред към бъдещето!

                          
Елате при нас в 1 клас! 

План-прием на ученици за 2022/2023г.
График
Заявление за записване в първи клас
Декларация информирано съгласие

 


  1. График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 година, както следва:

ДЕЙНОСТ

СРОК

Съгласуване на план-прием за учебната 2022/2023 година с Обществения съвет

18.03.2022г.

Утвърждаване на план-прием за учебната 2022/2023 година

31.03.2022г.

Утвърждаване на критерии и график на дейностите

28.03.2022г.

Заповед относно реда за прием в първи клас

28.03.2022г.

Родителска среща

До 30.08.2022г.

Подаване на заявления за записване

До 26.08.2022г.

Окончателно записване на учениците и уточняване на техния брой

01.09.2022г.

  1. Необходими документи за записване:
  • Заявление по образец от училището;
  • Декларация за предоставяне на лични данни от родител – лицето, което приема документите сверява посочените от родителя данни от акта за раждане и го връща без да го копира;
  • Заявление за посещаване на Група ЦОУД;
  • Заявление за избор на Допълнителен час за спортни дейности; на ИУЧ.
  • Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група – при записване.

Полезни връзки

 

 

Календар