Прием


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


Уважаеми родители,изберете нашето училище! 
                                                                                                                 


Това ще спести тревогите за безопасно придвижване на детето до училище. 
               
Ще Ви даде възможност за постоянен контакт с учители и ръководство.

                                                                                                                           

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
       

Целодневно обучение от I до IV клас до 17.30 ч.

Различни занимания по интереси.

                                                                                                                                          

Ние очакваме Вас и Вашите деца с доверие, 
обич и усмивка!
Те ще успеят, защото сме заедно и можем!
Вървим напред към бъдещето!

                          
Елате при нас в 1 клас!


План-прием на ученици за 2024/2025г.
График
Заявление за записване в първи клас
Декларация информирано съгласие


План-прием на ученици за 2023/2024г.
График
Заявление за записване в първи клас
Декларация информирано съгласие

 


 

  1. График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 година, както следва:

ДЕЙНОСТ

СРОК

Съгласуване на план-прием за учебната 2023/2024 година с Обществения съвет

17.03.2023г.

Утвърждаване на план-прием за учебната 2023/2024 година

31.03.2023г.

Утвърждаване на критерии и график на дейностите

27.03.2023г.

Заповед относно реда за прием в първи клас

27.03.2023г.

Родителска среща

До 31.08.2023г.

Подаване на заявления за записване

До 25.08.2023г.

Окончателно записване на учениците и уточняване на техния брой

04.09.2023г.

  1. Необходими документи за записване:

1.Заявление по образец от училището;

2.Декларация за предоставяне на лични данни от родител – лицето, което приема документите сверява посочените от родителя данни от акта за раждане и го връща без да го копира;

3.Заявление за посещаване на Група ЦОУД;

4.Заявление за избор на Допълнителен час за спортни дейности; на ИУЧ.

5.Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група – при записване.

Полезни връзки

 

 

Календар