Прием


                     ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


                                                                                                       Уважаеми родители,изберете нашето училище! 
                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  
                  
                 
Това ще спести тревогите за безопасно придвижване на детето до
                                                               училище. 
               
                  Ще Ви даде възможност за постоянен контакт с учители и ръководство.

                                         
                                                                                 

                                                 НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: 
       

                                                                                                                            Целодневно обучение от I до IV клас до 17.30 ч.

                                                                                                                   Различни занимания по интереси.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                   Ние очакваме Вас и Вашите деца с доверие, 
                                                                                                                                   обич и усмивка!
                                                                                                              Те ще успеят, защото сме заедно и можем!
                                                                                                                        Вървим напред към бъдещето!

                          
                           Елате при нас
в 1 клас!
 

План-прием на ученици за 2020/2021г.
Заявление за записване в първи клас
Декларация информирано съгласие

 

I.График на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2020/2021 година, както следва:

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

Съгласуване на план-прием за учебната 2020/2021 година с Обществения съвет

12.03.2020г.

Утвърждаване на план-прием за учебната 2020/2021 година

30.03.2020г.

Утвърждаване на критерии и график на дейностите

27.03.2020г.

Заповед относно реда за прием в първи клас

27.03.2020г.

Родителска среща

30.06.2020г.

Подаване на заявления за записване

04.09.2020г.

Окончателно записване на учениците и уточняване на техния брой

14.09.2020г.


II.Необходими документи за записване:

1.Заявление по образец от училището;

2.Декларация за предоставяне на лични данни от родител – лицето, което приема документите сверява посочените от родителя данни от акта за раждане и го връща без да го копира;

3.Заявление за посещаване на Група ЦОУД;

4.Заявление за избор на Допълнителен час за спортни дейности; на ИУЧ.

5.Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група – при записване.

Свържете се с нас

ОУ "Отец Паисий"

с. Габра, общ. Елин Пелин, ул. Христо Ботев No 16

Тел: 0893615025

Mail: u4ili6e@abv.bgФорма за контакт