Форма на обучение

Учебно-възпитателният процес  е организиран в дневна форма на обучение, която включва:

 

  • ЗУЧ  /задължителна учебни часове за I – VII клас/ ;
  • ИУЧ / избираеми учебни часове за I – VII клас/;

 

 Училището предлага и целодневна форма на обучение за учениците от началния етап.

Полезни връзки

 

 

Календар