Форма на обучение

Учебно-възпитателният процес  е организиран в дневна форма на обучение, която включва:

 

  • ЗУЧ  /задължителна учебни часове за I – VII клас/ ;
  • ИУЧ / избираеми учебни часове за I – VII клас/;
     

 Училището предлага и целодневна форма на обучение за учениците от началния етап.

Свържете се с нас

ОУ "Отец Паисий"

с. Габра, общ. Елин Пелин, ул. Христо Ботев No 16

Тел: 0893615025

Mail: u4ili6e@abv.bgФорма за контакт