Ваканции и неучебни дни

Учебна 2022 – 2023 година

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

2. Неучебни дни

19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

3. Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. VII клас (18 учебни седмици)

Полезни връзки

 

 

Календар